A „Disztribúció irányítás” egy olyan megoldás, amelyet a Consyst Business Group szakemberei fejlesztettek ki a Microsoft Dynamics AX termék alapján elsősorban nagykereskedő cégek számára. A megoldás támogatja az ügyfelekkel és beszállítókkal való kapcsolatirányítási, beszerzés- és értékesítés irányítási, raktárkészlet irányítási folyamatokat, ezen felül a számviteli funkciókat és a pénzügyi irányítást. A megoldás optimális konfigurációját cégünk fejlesztői csapata biztosítja, amely már számos realizált projekt tapasztalatával rendelkezik.

A „Disztribúció irányítás” megoldás lehetővé teszi: 

 • minőségesen megszervezni a vevői megrendelések intézésének teljes szakaszát;
 • a legkényelmesebb módon félretenni az árut egy konkrét megrendeléshez, valamint irányítani a kialakított tartalékokat;
 • egy rugalmas árpolitikát bevezetni a vásárlókhoz való viszony alapján;
 • hatékonyan ellenőrizni az ügyfelekkel történő elszámolások állapotát;
 • a raktárkészletek irányítását;
 • megtervezni és figyelembe venni az áruértékesítésre fordított költségeket;
 • a tranzitban található megvásárolt áru állapotának nyomon követését a konténerek és ellenőrző pontok szempontjából;
 • megtervezni a megvásárolt áru szállítási határidejét, kezdve a rendelés regisztrációjának pillanatától;
 • megtervezni és figyelembe venni a logisztikai költségeket a költségtételek alapján;
 • a szállítókkal egymás közötti elszámolások bevezetését;
 • megtervezni az esedékes árufizetéseket;
 • szállítási elmaradások kezelését.

A megoldás felhasználói

 • A cég illetve a fő részlegek vezetői;
 • Pénzügyi alkalmazottak;
 • Beszerzési vezetők, raktárak és elosztó központok alkalmazottai;
 • Ügyfél kapcsolattartó vezetők, értékesítési csapat;
 • Gazdasági egységek alkalmazottai;
 • Szállítási logisztikával foglalkozó szakemberek.

A megoldás funkcionalitása

A megoldás létrehozásakor Microsoft Dynamics AX alap funkcionalitását teljesen kihasználjuk. Az iparág specifikus üzleti folyamatok számbavételét olyan rendszer konfiguráció biztosítja, amelyet már számos gyártó cégnél sikerrel vezettek be a LANIT tanácsadói. Az adott funkcionalitáshoz hozzátartoznak a beszerzés- és értékesítés irányítási, raktár irányítási folyamatok, valamint a pénzügyi számvitel.

A Consyst Business Group szakemberei által kifejlesztett funkcionalitás biztosítja a disztribútor cég specifikus üzletfolyamatainak megvalósulását:

A fő tevékenységgel kapcsolatos sajátosságok

 • Ügyfelekkel való kapcsolattartás olyan meghatározott értékesítési programok keretében, amelyek meghatározzák az értékesítendő áruk listáját, valamint az ügyfelekkel való munka feltételeit;
 • Összesített kedvezmények nyújtása, amelyek egy adott időszakra vonatkozóan a vevő által történő árubeszerzés mennyiségétől függnek;
 • Lehetőség van egy áru hasonlóra történő automatikus cseréjére;
 • Lehetőség van az egész árut egy tevékenységre tartalékolni, valamint a tartalékot áthelyezni egy másik rendeléshez a tartalék megszüntetése nélkül. Tartalék határ ellenőrzése.
 • A tartalékolt áru áthelyezése a raktárak között;
 • Nyomtatási űrlapok testreszabása az ügyfelek számára;
 • A különböző osztályozóknak megfelelően a dokumentumokban lehetőség van az áruk csoportosítására;
 • Közvetlenül a rendelésből a szállítás összeállítása;
 • Továbbfejlesztett navigáció a megrendelések és szállítások között;
 • Lehetőség van érvényteleníteni az ügyfél számára kiállított fuvarlevelet, méghozzá az áru raktárban összegyűjtött mennyiségéről szóló információvesztés nélkül;
 • A korábban törölt dokumentumok számainak használata.

Elszámolások az ügyfelekkel

 • Hitelkeretet ellenőrző bővített mechanizmus. Lejárt követelések keretének ellenőrzése.
 • Előlegfizetések nyilvántartása. A fizetéseket a megrendelésekkel összehasonlító mechanizmus.
 • Egy olyan fizetési naptár, amely a jövőben bármely időszakra vonatkozóan lehetővé teszi felbecsülni a tervezendő bevételt és pénzeszköz többletet.
 • Követelésekről szóló jelentés, amelyben az információ a fizetés dokumentumai és határidejei alapján részekre van osztva;
 • Fogyasztói panaszok nyilvántartása;
 • Az elszámolásokról szóló jelentés lehetővé teszi, hogy olyan adatokat kapjunk a tartozásokról, amelyeknek lehetőségével az árfolyam alapján át tudjuk értékelni a tartozást az adott dátumra lebontva;
 • Az értékesítésre fordított költségek nyilvántartása. Az ügyfél költségkiszámításának kidolgozása: új számítási módszerek, pénzügyi elemzés beállítása. Jelentések a megrendelésre fordított tényleges és normatív költségek közötti eltérések alapján.

Elszámolások a szállítókkal

 • Sablonrendszer testreszabása a külföldi és magyar szállítótól vásárolt áru mozgásáról;
 • Árubevételek tervezése a termelés határidejének, áruegyeztetés határidejének, szállítási határidőnek figyelembe vételével;
 • Egymás közti elszámolások ellenőrzése és a szállítókkal szembeni kötelezettségek kifizetése;
 • A megrendelések alapján a szállítóknak kiállított fizetési igénylések. Az igénylések alapján a szállítóknak történő kifizetések végrehajtása;
 • A szállítóknak történő kifizetések tervezése;
 • Minden, a beszerzéssel kapcsolatos dokumentumhoz gyors hozzáférés;
 • Lehetőség van a beszerzések részekre bontására áruösszetétel alapján;
 • A logisztikai szolgáltatások igénybevétele a későbbiekben hatással lesz a tényleges logisztikai költségek elosztására;
 • Lehetőség van bármely dokumentumot érvényteleníteni.

Ellátási lánc menedzsment

 • Fuvar kézikönyv vezetése (fuvar-konténer, amibe a szállítótól az áru belekerül)
 • Útmutató a fuvarok sablonútvonalairól. Útvonalváltozatok beállítása;
 • Automatikus fuvarképzés a szállító vásárlása alapján;
 • Naplóvezetés az átszállított rakományokról az útvonal ellenőrző pontok alapján;
 • Naplóvezetés a rakományok egyesítéséről illetve részekre szedéséről az útvonal ellenőrző pontokban;
 • A logisztikai költségek kódjai (tételek) és normatívái. A logisztikai költségek kódlistájának beállítása acélból, hogy használni lehessen az automatikus költségszámításnál;
 • Naplóvezetés a normatív költségekről a fuvar alapján. A költségek kiszámítása az előírásoknak megfelelően. A normatív költségekről automatikus naplókészítés;
 • Olyan adatstruktúra létrehozása, amely a beszerzésekre (szerződések), termékjegyzékekre, kódokra (tételekre) vonatkozóan tárolja a megvásárolt áru normatív és tényleges önköltségét;
 • Lehetőség van különböző jelentések készítésére az áruk önköltségének szerkezete alapján;
 • Naplóvezetés egy adott árutétel tényleges és normatív önköltségei közötti eltérésekről;
 • Lehetőség van bármely műveletet érvényteleníteni.

Raktár blokk

 • Közvetlenül a raktári műveletek (raktári dokumentumok) révén az elszállítások megszervezése. Egy továbbfejlesztett navigáció az elszállítások és a raktári műveletek között;
 • Bővített rendszerrel ellátott árukészletezési funkció;
 • A feldolgozandó szállítmányok mennyiségi ellenőrzése;
 • Dokumentumcsomag készítése közvetlenül az elszállítás végrehajtására;
 • Lehetőség a raktári műveletek (raktári dokumentumok) érvénytelenítésére;
 • Lehetőség a raktárak és cellák beállításaira, amik a raktári műveletek rugalmas ellenőrzési mechanizmusát biztosítják;
 • A készletszintek követése az adott raktárban valós idejű rendszerben.
 • Automatikus készletfeltöltés más raktárakból;
 • Információnyújtás az áruk raktári leírásáról (súly, mennyiség) minden egyes raktári művelet során;
 • Szállítmányok szerinti címkenyomtatás.

Pénzügyi számvitel

 • Hierarchikus fa struktúrájú pénzügyi elemzés, amelyet teljesen személyre szabható;
 • Naplóvezetés a valutaátváltás automatikus kiszámításáról és az árfolyamkülönbségekről;
 • Lehetőség van a pénzügyi műveleteket olyan árfolyamon végrehajtani, amely bizonyos szabályok alapján lett kialakítva (például ha szükséges, akkor nem a Nemzeti Bank árfolyamon, hanem a Nemzeti Bank árfolyam +3%-on);
 • A bevételi, kiadási tételek meghatározása a nyereségekhez, veszteségekhez viszonyítva az árfolyam különbözet szerint, amely az átértékelt ingatlan vagy kötelezettség számláján alapul;
 • Lehetőség van arra, hogy a pénzügyi műveletek során külön pénzügyi elemzést készítsünk a főszámláról, illetve a mellékszámlákról;
 • Forgalmi kimutatás a banki műveletek alapján;
 • A szerződő ügyfelekkel való egymás közti elszámolás egyeztetéséről olyan jegyzőkönyv vezetése, amely egy helyre összevonja a szállítói és ügyfélszámlákról szóló információkat;
 • A számlák szerinti forgalom és maradék elemzése a különböző időszakokra és pénzügyi elemzésre vonatkozóan (például a költségtételekre vonatkozóan);
 • Az árutételek alapján a pénzügyi adatok elemzése. Lehetőség van ún. „Tétel” pénzügyi elemzés beállítására. A „tételes” pénzügyi elemzés összekötése a hasonló raktári elemzéssel. Minden, a konkrét árutétellel kapcsolatos művelet során a rendszer automatikusan kitölti a „tételes” pénzügyi elemzést.

Integrálás külső rendszerekkel

 • Beszerzések importálása külső adatbázisból;
 • Kifizetések importálása külső adatbázisból;
 • Lehetőség van az információt olyan külső adatbázisba importálni, amely interfaceként szolgál a Microsoft Axapta és másik számviteli rendszer között;
 • Integrálás külső raktár irányítási rendszerrel (WMS) –  a rendszer exportálja az árufelvétellel és elszállítással kapcsolatos minden feladatot és jegyzéket, ugyanúgy pedig importálja a ténylegesen felvett és elszállított árut. Az integrálás vagy tranzit adatbázison, vagy Microsoft Excelen keresztül valósul meg.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide!