LEÍRÁS

Consyst Business Group megoldás – „Oracle Hyperion Financial Management alapján a pénzügyi jelentés átalakítása és konszolidációja az IFRS-nek megfelelően”. Az adott prototípus megoldás a Consyst Business Group ügyfeleinek lett kifejlesztve és magában foglalja:

 •  A pénzügyi jelentés átalakítására és konszolidációjára (IFRS-nek megfelelően) szabott modult.
 •  Standard projekt dokumentumokat.

Az Oracle Hyperion Financial Management a világon az egyik legelismertebb eszköz a pénzügyi konszolidáció feladatainak megoldására. Az adott program már többször is bizonyította alkalmazhatóságát és hatékonyságát az orosz cégeknél.

MEGOLDANDÓ FELADATOK

A prototípusban a következő fő feladattípusok megtalálhatóak, amelyeket a felhasználóknak végre kell hajtani a konszolidált pénzügyi jelentéskészítés során:

Ábra: A konszolidált pénzügyi jelentés előkészítésének feladatai IFRS-nek megfelelően 

 

A MEGOLDÁS VÁZLATA

„Oracle Hyperion Financial Management alapján a pénzügyi jelentés átalakítása és konszolidációja az IFRS-nek megfelelően” Consyst Business Group megoldás megfelel a pénzügyi cégcsoportok igényeinek és a következő négy funkcionális alrendszerből áll:

 

Ábra: Megoldás vázlata – 4 funkcionális alrendszer

 

 „Adatok bevitele” alrendszer:

 • A tulajdonosi hányadok bevitt adatai alapján automatikusan kiszámítódik a hatékony tulajdonosi szerkezet, a kisebbségi részesedés, az ellenőrzés eloszlása, és a konszolidációs módszer meghatározható. A rendszer az összes lehetséges kereszt valamint közvetett tulajdonlási rendszert figyelembe veszi.
 • Az indítási folyamat során a rendszer ellenőrzi a jelentésadatok minőségét valamint pontosságát. Például ha az immateriális javak számlához hozzá volt rendelve a terméktípus elemző, akkor az adott hibát automatikusan észleli a program.
 • Az adatgyűjtés testreszabott formacsomagja lehetővé teszi, hogy minden szükséges adatot próbamérlegben gyűjtsön.

„Adatok előkészítése” alrendszer:

 • Átalakítás automatizált eszközei: a számlák áttevése a magyar számviteli standardből IFRS-be (mapping), az átalakított módosítások számítása.
 • A magyar számviteli standard illetve az IFRS jelentésadatok pontosságának automatikus ellenőrzése a beépített ellenőrző mutatók alapján (például aktívok-passzívok egyenlőség).
 • A leányvállalat adatainak konszolidációs folyamata lezáródik, ha az ellenőrzés során hibát talál.
 • A cég jelentésadatainak automatikus elosztása az üzleti szegmensek között szegmens jelentés készítése céljából.
 • Az átalakítás algoritmusa lehetővé teszi: egy adott számlához szükséges árfolyamkötést (átlagos árfolyam az adott időszakra, az időszak végi árfolyam, stb.); a kiigazítások automatikus kiszámítását, amelyek az árfolyamkülönbségek miatt lépnek fel.
 • Testreszabott jelentések a vállalatközi eltérések számlacsoportok szerinti csoportosítása érdekében.
 • Lehetőség van arra, hogy a jelentéskészítés minden lépésénél kézileg korrigálhassuk az adatokat.

„Konszolidáció” alrendszer:

 • Konszolidálás „egy gombnyomással” a szükséges paraméterek alapján: szegmensek, subholdingok, Csoport.
 • Vállalatközi tranzakciók automatikus megszűntetése.
 • A kiigazítások és a jelentés automatizált kiszámítása az eredmények végrehajtása alapján.
 • A konszolidáció a kiválasztott konszolidációs módszertől függ: teljes, arányos, egyéb.
 • A jelentések lehetővé teszik az átfogó elemzést egészen a cégek eredeti adataitól kezdve a konszolidáltakig, magában foglalva az összes kiigazítást, átváltást, megszűntetést, stb.
 • Lehetőség van arra, hogy a jelentéskészítés minden lépésénél kézileg korrigálhassuk az adatokat.

„Jelentéskészítés” alrendszer:

 • Testreszabott jelentés és megjegyzésformák a konszolidáció minden paramétere, és a Cégcsoportba tartozó vállalatok alapján.
 • Szabályozott jelentések prezentációs minőségben: pdf, html, egyéb formátumok.
 • „On the fly” jelentések beépített elemzési eszközökkel.
 • Grafikonok, diagramok és mutatók használata.
 • MS Office programokról frissített hivatkozások mutatnak a kapott összesített adatokra.

MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE

A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:

 • Oracle Hyperion Financial Management –  a program lehetővé teszi, hogy megoldjuk a jelentésadatok átváltásának, valamint konszolidációjának feladatait.
 • Hyperion Financial Data Quality Management: Arra hivatott, hogy a számviteli rendszereket integrálja a Financial Management-tel és hogy elvégezze az IFRS-be történő átváltást.
 • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting –  vállalati jelentésképző és elemző.
 • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal való integrációs modul.
 • Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide!