LEÍRÁS

A Consyst Business Group „Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás a gépgyártásban tevékenykedő vállalatok számára”. Az ágazati megoldás magában foglalja:

 • Egy Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési rendszer prototípusát;
 • Projekt dokumentumok gyűjteményét, beleértve a technikai és üzemeltetési dokumentációt.

ÁGAZATI SPECIFIKÁCIÓ

A költségvetési folyamat a gépgyártásban dolgozó cégeknél nagyon összetettnek mondható, ami az egyedi sajátosságokkal kapcsolatos:

 • A késztermékek hosszú távú gyártási ideje;
 • Nagy mennyiségű késztermék;
 • Technikai folyamat nehézsége;
 • Az optimális forráselosztás szükségessége.

A költségvetés-készítési megoldás prototípus lehetővé teszi, hogy megoldjuk a költségvetések készítése, illetve cégtevékenységi elemzés során felmerülő feladatokat, ezen kívül hogy növeljük a költségvetési folyamat hatékonyságát:

 

 • Növelni az adatszerzés hatékonyságát a cég tevékenységének elemzése céljából
 • Csökkenteni a költségvetés-készítés folyamatára fordított munkaerőt;
 • Elemezni a kapott adatokat különböző metszetekben;
 • A vállalat különböző részlegein egységes tervezési módszert bevezetni;
 • A vállalati költségvetés különböző forgatókönyveinek kiszámítása, elemzése;
 • A döntéshozatali folyamat idejét csökkenteni a költségvetési végrehajtás ellenőrzési folyamatára fordított munkaerő csökkentésével.

MEGOLDANDÓ FELADATOK

Az automatizált költségvetés kezelői rendszer lehetővé teszi, hogy a különböző jogkörrel rendelkező felhasználó hatékonyan oldja meg saját feladatait:

 1. Cégvezetés 
 • Minőségi információk és teljes kép a cég jelenlegi állapotáról;
 • Vezetői döntéshozó folyamatok átláthatóságának növelése;
 • Növelni a költségvetés végrehajtásának hatékony ellenőrzését;
 • Képes kezelni a szervezet pénzügyi eredményeit és cash flow-ját.
 1. Részlegvezetők
 • Operatív adatszerzés a részleg tevékenységéről;
 • Kulcsfontosságú mutatók monitoringja a részleg tevékenységéről.
 1. A tervezési folyamatért felelős alkalmazottak
 • Csökkenteni a költségvetési információ készítésének folyamatára fordított munka idejét;
 • Növelni a jelentés előkészítésének hatékonyságát;
 • Költségvetési változatok elemzésének és elkészítésének végrehajtása;
 • Nyomon követni, milyen hatással volt a cég tevékenységének tényleges eredményei a jóváhagyott tervekre.

 

AUTOMATIZÁLT FOLYAMATOK

A prototípus a következő folyamatokat automatizálja:

 1. A tervadatok összegyűjtése és kiszámítása 
 • A tervadatok összegyűjtése a részlegektől;
 • Működési költségvetések és mutatók kiszámítása egységes algoritmusok segítségével;
 • A vállalat fő költségvetéseinek kiszámítása;
 • A Holding konszolidált költségvetésének kiszámítása.
 1. Modellezés és elemzés
 • Néhány költségvetési tervezet készítése a rendszerben;
 • „Mi van, ha?” elemzés.
 1. Egyeztetési folyamat kezelése
 2. Költségvetés végrehajtásának elemzése
 • Tényleges adatok feltöltése;
 • Eltérések kiszámítása.
 1. Prezentációs jelentéscsomag elkészítése

 1. ábra: Gyártási holding költségvetési folyamatának rendszere

 

 1. Termelés és beszerzés tervezése

 

 • Késztermékmozgás mérlegének kiszámítása, amely magában foglalja: az időszak végén fennmaradó késztermék kiszámítását a termelési volumen és az értékesítés figyelembe vételével;
 • Félkész termékmozgás mérlegének kiszámítása, amely magában foglalja: az időszak végén fennmaradó félkész termék kiszámítását a félkész termékek termelési volumene és értékesítése figyelembe vételével;
 • Anyagszükséglet és vásárolt alkatrész szükséglet kiszámítása a termelési terv és a késztermékek/félkész termékek specifikációi alapján, a termelési ciklus figyelembevételével;
 • Az anyagi-technikai erőforrások beszerzési volumenének kiszámítása a termelési terv alapján a célból, hogy meg lehessen határozni a beszerzendő anyagok és vásárolt alkatrészek optimális mennyiségét a vásárolt alkatrészek jelenlegi készleteinek figyelembevételével;
 • Az anyagi-technikai erőforrás mozgásának mérlegszámítása, amely magában foglalja: az időszak elején és végén felhalmozódott anyagi-technikai erőforráskészlet kiszámítását, a beszerzési volument, és a termelési szünetet figyelembe véve.
 1. A késztermék önköltségének kiszámítása 
 • A késztermék közvetlen önköltségének kiszámítása, az anyagra, a vásárolt alkatrészekre, a munkaerőre, a villamos energiára fordított közvetlen kiadások kiszámítása;
 • A késztermék teljes önköltségének kiszámítása.
 1. A cég fő költségvetéseinek kiszámítása 
 • Nyereségek/veszteségek költségvetés kiszámítása;
 • Pénzeszközmozgás költségvetésének kiszámítása;
 • Mérleg előrejelzés számítása.
 1. A Holding konszolidált költségvetésének készítése
 • A tervezési folyamat során a vállalatközi tranzakciók csoportosítása;
 • A Holding konszolidált költségvetésének kiszámítása, magában foglalva a pénzeszköz mozgás konszolidált költségvetését, a konszolidált mérleget.
 1. Terv-tény elemzés
 • A tényleges adatok relatív és abszolút eltéréseinek kiszámítása a tervezett adatoktól.

 1. kép Gyártási holding költségvetéseinek rendszere

 

A MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE

A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:

 

 • Oracle Hyperion Planning –  a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program;
 • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting –  vállalati jelentésképző és elemző;
 • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal ööszekapcsoló integrációs modul;
 • Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide