A „Bank gazdasági adminisztrációs tevékenységének irányítása” egy olyan megoldás, amelyet a Consyst Business Group szakemberei fejlesztettek ki a Microsoft Dynamics AX termék alapján.

A megoldással hatékonyan irányíthatjuk az ellátást, szervezhetjük a leltárt, vezethetjük a karbantartási tevékenységű műveletek számvitelét és adóelszámolását a Nemzeti Bank és a törvényhozás követelményeinek megfelelően, automatizálhatjuk az üzleti folyamatokat a költségvetés végrehajtás ellenőrzése révén, integrálhatjuk a költségvetés tervezési rendszerrel, illetve a bank fő számviteli rendszerével is, valamint hatékonyan végezhető el az ingatlankezelés.

A megoldás előnyei

 • Egy egységes információs tér létrehozása a bank vállalatközi tevékenységeinek kezelésére és elszámolására;
 • A banki költségek ellenőrzésének szabályozott folyamata a költségvetési korlátok keretén belül;
 • A gazdasági tevékenységek automatizált számvitele és adóelszámolása;
 • Tárgyi eszközök számviteli optimalizálása;
 • Vállalatközi műveletek elszámolására és nyilvántartására fordított munka idejének csökkentése, az adatok kézi bevitelének és különböző rendszerek közötti átvitelének minimalizálása;
 • A rendszerhasználóknak OLAP technológia használatával lehetősége van vezetői jelentések készítésére;
 • Adatkockák létrehozása a kiterjesztett adatelemzések céljából;
 • Az elsődleges dokumentumok és adózási jelentések előkészítése;
 • Számviteli adatok minőségének és elemzői értékének növelése;
 • Az gazdasági adminisztrációs költségbecslés betartásának ellenőrzése.

A megoldás felhasználói

 • bankvezetés;
 • gazdasági tervezési és elemzői osztály, vezetői számvitel szakemberei;
 • vállalatközi műveletekkel foglalkozó könyvelők – tranzakciók rögzítése, számviteli és adózási jelentés készítése;
 • gazdasági adminisztrációs vezetők, raktári személyzet.

A megoldás ágazati sajátosságai

 • Számlaszámok kivezetése a jelentésbe a könyvelési tételek szerint;
 • Számlakódok automatikus azonosítása az alkalmazottak számlatranzakcióinak rögzítésére;
 • Lehetőség van különböző valutájú tranzakciók végrehajtására;
 • Vállalati kártyaköltségek automatikus feldolgozása;
 • A számviteli rendszerből exportált tranzakciók elfogadása;
 • Jelentés a követelések-tartozások határidejéről és összegéről a partnerek összefüggésében.

A megoldás funkcionalitása

A „Bank gazdasági adminisztrációs tevékenységének irányítása” ágazatbeli megoldás a Microsoft Dynamics AX rendszeren alapul és a következő összetevőket foglalja magába: 

Gazdasági tevékenységek elszámolása 

 • Tárgyi eszközök;
 • Beszerzés, leltár, áruk és anyagi javak leírása;
 • Elszámolások beszállítókkal;
 • Elszámolások ügyfelekkel;
 • Bérszámfejtés;
 • Folyó kiadások;
 • Jövőbeni kiadások;
 • Árfolyam-különbözetek;
 • Üzemanyag kiadások elszámolása;
 • Adóelszámolás (ÁFA, nyereségadó, ingatlanadó, adónyilvántartások).

Bankok számvitele

 • Számlák, jelentések beállítása a tranzakciók rögzítésére;
 • A számviteli rendszerekből exportált tranzakciók elfogadása;
 • Jelentés a követelések-tartozások határidejéről és összegéről a partnerek összefüggésében;
 • Hierarchikus számlagrafikon, pénzügyi elemző útmutatók.

Leányvállalatok közti számvitel

 • Gazdasági tevékenységek számvitele a leányvállalatokra vonatkozóan;
 • Az elsődleges dokumentumok nyomtatásakor a leányvállalatok felvitt adatainak megjelenítése;
 • Jelentéskészítés, beszerzési és értékesítési könyvek készítése leányvállalatokra lebontva;
 • Leányvállalatok közötti tranzakciók.

Vezetői jelentés, adójelentés és a Nemzeti Banknak szóló jelentések automatizált előkészítése

 • Beszerzési könyvek;
 • Adóelszámolási nyilvántartások;
 • Tárgyi eszközökről szóló jelentések különböző számviteli modellekben (könyvelői, adózási, IFRS);
 • Jelentés a követelésekről és tartozásokról a keletkezés dátuma szerint (Nemzeti Bank számára);
 • Több, mint 130 jelentésforma.

Kínálat és készletgazdálkodás

 • A szerződő felekkel kötött megállapodások nyilvántartása;
 • Tárgyi eszközök, áruk és anyagi javak, munkaerő, szolgáltatás beszerzésének elszámolása;
 • Tárgyi eszközök, áruk és anyagi javak, szolgáltatások értékesítésének elszámolása;
 • Áruk és anyagi javak leírása belső szükségletekre;
 • Tárgyi eszközök és egyéb leltári tárgyak leltározása vonalkód scanner használatával.

Költségvetés ellenőrző rendszer

 • Kétlépcsős költségellenőrzés: a kiadások igénylésének összeállítási szakaszában, fizetés szakaszában;
 • Csakis a felhatalmazott személy által jóváhagyott kiadások kerülnek bele a tervezett költségvetésbe;
 • Lehetőség van az alacsony és a költségvetésen kívüli alapok ellenőrzésére;
 • Integrálás költségvetés-készítési rendszerrel.

Tényleges költségvetési kiadások követése

 • A tényleges költségvetési kiadások összesítése;
 • OLAP alapú adatelemzés.

Költségek megoszlása és elemzése

 • Gazdasági adminisztrációs kiadások elemzése;
 • Költségek arányos megoszlása az egyéni algoritmussal összhangban;
 • Tetszőleges felosztó bázisokra írt algoritmusok testreszabása;
 • A költségek megosztása a költségbázisoknak megfelelően;
 • OLAP alapú adatelemzés.

Ingatlankezelés 

 • Bank által működtetett ingatlanok és tulajdonok számvitele;
 • Különböző típusú ingatlanszerződések nyilvántartása (fő, kapcsolódó, további szerződések, több ügyféllel kötött szerződés, stb.);
 • A bérleti, albérleti, vételi és eladási ingatlanszerződések feltételeinek ellenőrzése:
  • a szerződésben rögzített fizetési feltételek ellenőrzése, beleértve az egyes szerződésekre vonatkozó tervezési díjakat;
  • szerződési feltételek teljesítésének automatikus ellenőrzése.
 • Olyan e-mail rendszer létrehozása, amely értesíti a felhasználókat a szerződésben rögzített fizetési határidő meghosszabbításának szükségességéről;
 • Az ingatlanok és az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések adatelemzése minden szükséges paraméter alapján;
 • Különböző konszolidált és elemzői jelentés készítése a vagyonkezeléssel, szerződésteljesítéssel kapcsolatos tranzakciókról.
Integrálás egyéb rendszerekkel
 • ABS;
 • költségvetés-készítői rendszerek (Hyperion Planning, stb.);
 • Netbank rendszerek;
 • MS Excel;
 • Munkafolyamat irányítási rendszerek;
 • Devizaárfolyam tárhelyek;
 • Banki tájékoztató, stb.

A „Consyst Business Group – Bank gazdasági adminisztrációs tevékenységének irányítása” megoldást sikeresen alkalmazzák az Unicredit Bank oroszországi leányvállalatánál.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide!