Képesség és kompetencia menedzsment

A képesség és kompetencia menedzsment a tehetség menedzsment rendszer egyik modulja.

A képesség és kompetencia-menedzsment akkor válik kulcsfontosságú tényezővé egy vállalat számára, amikor az alkalmazott szakképzettsége, hozzáértése, tapasztalata közvetlenül kapcsolódik a teljes vállalati hatékonysághoz. Az ETWeb Enterprise Képesség és kompetencia-menedzsment moduljának bevezetése elsősorban olyan cégek számára ajánlott, melyeknél:

 • Az alkalmazottak és munkacsoportok szakképzettsége és hozzáértése a cég ágazati versenyképességének kulcstényezője;
 • A munkaerő szakképzettsége közvetlenül hat a teljes vállalat hatékonyságra, a célszámok és stratégiai mutatók elérésére;
 • A magasan kvalifikált szakemberek adják a munkavállalói állomány nagy részét;
 • Az „önfejlesztés” elve érvényesül;
 • A magas szakmai potenciállal rendelkező munkaerő vonzása és megtartása a cél;
 • Magas összegeket fordítanak az alkalmazottak oktatására, továbbképzésére;

A „Képesség és kompetencia menedzsment modul” a következő lényeges kérdések megoldásában nyújt segítséget a vezetők és menedzserek részére:

Milyen tudás és milyen képességek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vállalat hatékonysága folyamatosan növelhető legyen?; Hogyan mérhető le egy új alkalmazott kompetenciája?; Hogyan található meg a megfelelő jelölt egy megüresedett munkakörre?; Milyen oktatásra és továbbképzésre van szükség az egyes dolgozók esetében?; Melyek a vállalat kulcskompetenciái és mely területeken szükséges továbbfejleszteni az alkalmazottak tudását és kompetenciáját, melyek a problémás területek? stb.

A „Képesség és kompetencia menedzsment modul” a következő lényeges kérdések megoldásában nyújt segítséget a munkavállalók részére:

Megfelel-e a szaktudásom a betöltött pozíciónak?; Milyen további tudást, képességet kell elsajátítanom ahhoz, hogy a karrierem továbbfejlődjön?; Mik a vezetői elvárások?; Miért osztottak be bizonyos tréningekre, továbbképzésekre?; Hogyan függ össze a fizetésem mértéke a szaktudásommal? stb.

Az ETWeb Entersprise „Képesség és kompetencia-menedzsment” modulja legfőbb előnyei:

 • Könnyen, intuitíve érthető felhasználói felület;
 • Egységes kompetencia-modell;
 • Alkalmazotti, munkaköri és munkacsoport kompetencia-profilok;
 • Összehangolt, az egyes kompetenciákon alapuló értékelési, osztályozási skálák;
 • A kompetenciák értékelésének rendszerszerű mechanizmusa minden munkacsoport számára;
 • Az értékelésekben részt vevő dolgozók, vezetők és HR menedzserek számára generált automatikus üzenetek és értesítők;
 • Alkalmazotti kompetencia-értkelés;
 • GAP elemzés;
 • Belső jelentkezők kiválasztása, belső rotáció, és a projektek személyi összetételének kiválasztása;
 • Személyes tájékoztató oldal minden alkalmazott adataival és a felvitt adatok alapján történő keresés lehetősége;

Az ETWeb Enterprise használatának legfőbb előny és egyben lényege az, hogy költséghatékonyan segít az előnyös és helyes személyi döntések meghozatalában: a megfelelő emberek megfelelő pozícióra való kiválasztásában, így növelhető a vállalat hatékonysága és termelékenysége plusz ráfordítások nélkül. Ha sikerült kiválasztani a megfelelőbb jelölteket, csökkenek az oktatásra, továbbképzésre fordítandó összegek. A belső rotáció segítségével pedig a külső jelöltek megtalálásra fordított kiadások csökkennek.

Hatékonyan csökkenthető a fluktuáció, ha a vállalat képes időben átképezni a munkavállalókat és képes rámutatni a vállalaton belüli további előmeneteli lehetőségekre.

Az ETWeb Enterprise „Képesség és kompetencia-menedzsment” modulja különösen előnyös olyan vállalatok számára, melyek projektszerű struktúrával rendelkeznek, segít megoldani a legégetőbb problémát: a legmegfelelőbb csapat összetételének kiválasztását. Ez különösen nehéz feladat egy vezető számára.

 

 1. ábra: Az alkalmazott képességének értékelése

 

 

 1. ábra: Képességek elemzése céges szinten 

 

 1. ábra: Táblázat az alkalmazottak képességeiről részlegek szerint

 

 1. ábra: Információ a képesítésekről, oklevelekről

 

 1. ábra: Információ az alkalmazottak mobilitásáról

 

 1. ábra: Információ az alkalmazott munkatapasztalatáról

 

 1. ábra: Információ az alkalmazott tanulmányaiól

 

 

Ha további kérdése van, kattintson ide