Jutalék menedzsment

A jutalék menedzsment a tehetség menedzsment rendszer egyik modulja.

A jutalék menedzsment kulcsfontosságú eleme a munkaerő megtartásának, a munkakedv és ezáltal a termelékenység fokozásának, a szakmai fejlődésnek, és a magas potenciállal rendelkező munkaerő menedzselésének.

Az ETWeb úgynevezett „kompenzációk és kedvezmények” modulja a motivációs rendszer minden összetevőjének elemeit, adatait képes kezelni: prémiumok és bónuszok kifizetése, kompenzációk kifizetése, a munkavállalók biztosításai, nyugdíjbiztosítás, részvény- és opciótulajdon stb. A „Kompenzációk és kedvezmények” modul segítségével könnyen tervezhetővé válik a dolgozók jutalmazásának költségvetési megtervezése, mind a vállalati bónuszrendszer, kompenzációs kifizetések, mind pedig a szociális csomagok és kedvezmények figyelembevételével.

A hatékony motivációs rendszer alapvető eleme a munkapiaci versenyképessége és a munkavállalókkal szembeni igazságossága. A jutalékmenedzsment modul átláthatóvá teszi a motivációs rendszer szerkezetét és elemit a dolgozók számára, segít egészében átlátni a követelményrendszert és a hozzá kapcsolódó jutalmazásrendszert.

A „piaci alapú jutalmazás” funkció lehetővé teszi továbbá, hogy a jutalmak tervezése és kifizetése ne csak a vállalaton belüli viszonyoknak feleljen meg, hanem a vállalaton kívüli aktuális munkapiaci helyzetnek is.

A jutalmazásmenedzsment automatizálása megkönnyíti a komplex és speciális motivációs sémák felépítését és működtetését a vállalat különböző munkaköri csoportjai, különböző folyamatokért felelős részlegei számára.

 

Az ETWeb Enterprise „kompenzációk és kedvezmények” moduljának bevezetése a következő megoldási lehetőségeket kínálja:

 • A vállalati motivációs rendszer felépítésének és elemeinek gyors és teljes átláthatósága;
 • Az értékelések és munkaköri minősítések különböző jutalmazási sémák szerinti központosított tárolása;
 • A bruttó bérek változásainak és bónuszok tervezésének rendszerszerű kezelése és lebonyolítása;
 • A vezetők jutalmazási rendszerének hosszú távú megtervezése;
 • A különböző munkaköri csoportok szerint szabott motivációs sémák kialakítása;
 • Minden dolgozó számára könnyű és teljes hozzáférés a saját jutalmazási és kedvezményrendszerének tervezetéhez, a jutalmazással és kompenzációkkal kapcsolatos információkhoz;
 • Az alapvető kifizetési sémák rugalmas tervezésének lehetősége minden egyes dolgozó viszonylatában;
 • Átlátható összefüggések egy dolgozó hatékonysága és jutalmazásai között;
 • HR rendszerekkel való kényelmes és egyszerű integrálás;
 • Operatív kimutatások minden egyes munkavállaló saját kedvezmény és jutalék tervezetéről;
 • Előzetes kimutatás a vezetők részére a tervezett és várható személyügyi kiadásokról;

A Jutalékmenedzsment modul segítségével a munkavállaló hozzáférhet a saját magát érintő jutalmazási tervezetekkel kapcsolatos információkhoz: szociális és egyéb kedvezménycsomag-tervekhez, a prémiumok és bónuszok kifizetésének tervezéséhez, részvény és opciórészesedés lehetőségeihez, nyugdíjbiztosítási információkhoz, kiadások visszatérítésének lehetőségeihez, egyéb kedvezmények és nem anyagi juttatások adataihoz. A jutalékmenedzsment rendszer használatával megvalósítható a dolgozók hatékony motiválása a feladatok elvégzésére és a kívánt eredmények elérése. A jutalékmenedzsment segítségével egy vállalat hatékonyan és sikeresen képes vonzani és egyben megtartani a képzett és versenyképes munkaerőt az értékének megfelelő versenyképes jövedelmek és jutalmak megtervezésével és a jutalmazási és kifizetési rendszer átláthatóságával, értehetőségével.

A munkapiaci feltételeknek megfelelő jutalmazás

Az ETWeb Entersprise „Kompenzációk és kedvezmények” modul lényege, hogy összehasonlítja és összehangolja a tervezett jövedelmeket az aktuális munkapiaci feltételekkel, a munkavállaló munkapiaci értékével.  A motivációs rendszer és jutalmazási tervezetek időben történő módosítása és aktualizálása csökkenti a fluktuációt és az abból eredő veszteségeket. Az adatok és fizetések összehasonlítása, elemzése automatikus rendszerben zajlik.

A megoldás a következő előnyöket kínálja: 

 • Munkaerőpiaci adatok (különböző választott forrásokból) exportálása a programba és azok felhasználása az elemzésekhez;
 • A különböző források, adatszolgáltatók adatainak egyesítése és elemzése a munkapiac felmérése során;
 • A munkapiaci adatok egyszerű és kényelmes feldolgozhatósága, ezzel együtt a vállalat fizetési versenyképességének elemzése, meghatározása;
 • A munkaerőpiaci trendek elemzése;
 • A munkavállalók hatékonyságának elemzése a fizetések munkapiaci versenyképességének függvényében;
 • A munkavállalók elvesztésének kockázatelemzése a fizetések függvényében;
 • A munkavállalói bevételek belső és külső tényezők alapján történő optimalizálásának lehetősége;

A megoldás megkönnyíti az adatok elemzését, a külső munkapiaci feltételekkel is összehangolt rendszeres jelentéseket generál, és felülvizsgálatokat végez, lehetővé teszi a jutalmazások és kedvezmények rendszerének kontrollját a vállalati személyügyi politikának megfelelően. A modul segítségével folyamatosan elemezhető a fizetések realitása a hatékonyság és a munkavállaló elvesztésének kockázati költségei tekintetében. Ennek segítségével a vezetők és menedzserek átláthatják az egyes hatékony alkalmazottak esetleges elvesztéséből vagy nem elégséges motiválásából származó veszteségek mértékét. A versenyképes jutalék és fizetési menedzsment rendszerek segítségével a vállalatok növelhetik az alkalmazotti, ezzel együtt pedig az összvállalati hatékonyságot, és csökkenthetik a fluktuációt és az abból származó veszteségeket.

 

 

 1. ábra: A munkavállalók fizetésének összehasonlítása az ágazati átlagfizetéssel

 

Ha további kérdése van, kattintson ide