Hatékonyság menedzsment

A Hatékonyság menedzsment az úgynevezett „Tehetség menedzsment” modul segítségével valósul meg az ETWeb rendszerben.

Szakmai kutatások szerint a vállalati stratégiai célkitűzések sikertelenségének legfőbb oka a végfelhasználók munkafolyamatokat érintő figyelmetlensége. Röviden, a különböző feladatkörök, munkafolyamatok ellátásáért felelős munkavállalók nem kapták meg a szükséges mennyiségű információt, nem jutottak hozzá a megfelelő forrásokhoz, nem kaptak elég motivációt a feladatok ellátásához. A munkavállalói hatékonyság-menedzsment minden vállalat számára létfontosságú eleme az irányításnak. Minden vállalatnak megvannak a saját, formalizált vagy kevésbé kötött standardjai és követelményei a munkavégzést illetően, a munkavállaló felé. A menedzserek feladata a folyamatok megtervezése, a célok kitűzése, a feladatok elvégzésének ellenőrzése, az alkalmazottak értékelése munkateljesítményük alapján és a megfelelő visszajelzések megadása. Minden vezető számára fontos feladat az alkalmazottak motivációja, a megadott értékelések alapján történő jutalmazása, előléptetése, szakértelmének fejlesztése.

Az ETWeb Enterprise segítségével a hatékonyság menedzsmenthez tartozó folyamatok a vállalati politikának megfelelően automatizálhatók és kezelhetők.  A modul könnyen alkalmazható és alakítható a már létező hatékonyság-kezelési struktúrákhoz, szerkeszthető és konfigurálható a HR menedzserek és egyéb vezetők elképzeléseinek és szükségleteinek megfelelően. A rendszer által készített jelentések egyszerre alkalmasak a HR menedzserek számára, akik figyelemmel kísérik és ellenőrzik az alkalmazottak munkavégzését és a munkavállalói alkalmasságot, de ugyanígy használhatók és fontosak a közvetlen termelési vezetők számára is.

A modul széles skálájú funkciói közül a következőket fontos kiemelni: 

 • Az egyes munkavállalói célok teljes vállalati célkitűzésekkel való összehangolásának támogatása
 • A munkafolyamatok rugalmas menedzselése
 • A vállalat számára fontos célok megfogalmazása és megtervezése
 • A vállalati, egyes részlegeket érintő és egyéni munkavállalói célok összeegyeztetése és követése
 • Különböző menedzsment sablonok, tervezetek készítésének lehetősége
 • A célok és tervezés munkafolyamatának megőrzése, a változtatások mentése és későbbi visszakövetésének lehetősége
 • Jelentések készítése minden folyamathoz és kontroll funkciók
 • A munkavállalók egyéni és csoportszintű készségeinek fejlesztése
 • Figyelmeztetők és értesítések rendszere
 • Egyes részlegek kimutatásai, jelentései a vezető által alkalmazott KPI-k szerint
 • Időszakos értékelések végrehajtása és ellenőrzése
 • Az adott folyamatok és helyzetek szempontjából legfontosabb mutatók kényelmes, érthető, világos grafikus szemléltetése

A hatékonyság-menedzsment lényege, hogy garantálja a dolgozók munkaeredményeinek vállalati célokkal való megfeleltetését. A vállalati stratégiai elképzelések könnyen összehangolhatóvá válnak az egyéni elképzelésekkel. A felhasználói funkciók rendszere mind a menedzserek, mind az alkalmazottak számára lehetővé teszi folyamatok együttes szervezését, a feladatok elvégzésének és célok elérésnek felülvizsgálatát. Mindezt egy egyszerűen, érthetően és kényelmesen kezelhető program segítségével. A dolgozó a program segítségével kellő időben és részletességgel tájékozódhat a munkájával kapcsolatos legfontosabb kérdésekről: melyek a vele szemben támasztott elvárások és ezen elvárások teljesítése milyen előnyökkel ját a számára. Így biztosítható a munkavállaló folyamatos motiválása a célok eredményes eléréséhez, és a közös vállalati stratégiai célok rendszerszerűvé és átláthatóvá étele.

Mindent egybevetve összegezhetők az ETWeb Enterprise legfontosabb előnyei:

 • A munkavállalók motiválása a feladatok hatékony elvégzésére, a hatékonyság fokozása;
 • Az egyes ember munkateljesítményének növelése;
 • Az teljes vállalati munkateljesítmény növelése;
 • Rugalmas jutalékmenedzsment-rendszer, a kifizetések előzetes megállapítása az alkalmazottak teljesítménye és hatékonysága alapján;
 • Hatékony tervezés, monitoring, fejlődés és motiváció;
 • A magas képzettségű emberek vonzása és a munkavállalók lojalitásának hatékony fokozása;
 • Az alkalmazottak elképzeléseinek és céljainak összehangolása a vállalati célokkal;
 • A tervezési, értékelési, felülvizsgálati folyamatok minőségi megtervezése, hatékonyságának növelése, ráfordítások csökkentése;
 • Teljes jelentések és kimutatások, elemzések a végfelhasználók, vezetők  hatékonyságáról;

 1. ábra: Munkavállalói hatékonyság-értékelés

 

 1. ábra: Összmunkavállalói hatékonyság-elemzés 

 

 1. ábra: Munkavállalói hatékonysági terv

 

 

 1. ábra: Kompetencia-értékelés

 

 

Ha további kérdése van, kattintson ide