360 fokos visszajelzés rendszere

A 360 fokos visszajelzés rendszere modul a tehetségmenedzsment-rendszer egyik önálló modulja.
A 360 fokos értékelés a vállalati dolgozók legelterjedtebb értékelési módja, melybe különböző értékelő csoportok bevonása
lehetséges: kollégák, különböző szintű vezetők, menedzserek, alkalmazottak, külső szakértők, valamint maga az érintett
alkalmazott is az ’saját értékelés’ funkció segítségével.  Ez a sokszempontú, sokoldalú értékelési forma jelentősen növeli
az értékelés objektivitását, a reális, objektív visszajelzések lehetőségét. Maga a módszer, ha hagyományos eszközökkel
végzik (papír formátum, kézi kitöltés), akkor igen munkaigényes és alkalmazása közben nehezen őrizhető meg a véleményezők
anonimitása. A szoftverbe beépített modul segítségével viszont automtaizálható az értékelés folyamata, könnyen és gyorsan megszervezhető és lebonyolítható, megőrizhető a véleményezők személyazonossága és gyorsan, egyszerűen végezhetők el az elemzések és a végső kiértékelések.

A 360 fokos visszajelzés modul különösen hasznos, és elengedhetetlen része a rendszernek bizonyos helyzetekben:

 • Amikor a munkavállaló hatékonyságának, kompetenciájának, fejlődésének méréséhez nem elegendő csak a közvetlen vezetői értékelés, hanem szükséges más szakértők, kollégák vagy vezetők véleménye és értékelése is;
 • Amikor az alkalmazott lehető legobjektívebb értékelésére van szükség, melyhez szükséges külső szakértők, tanácsadók bevonása és fontos az eredmények anonimitásának megőrzése;
 • Mátrix szervezetek estében, ahol mind a termelési, mind pedig a funkcionális vezetők értékelése is szükséges;
 • A vállalati adminisztrációs feladatokat ellátó csoportok munkatársainak értékelése során, akik közvetlen, folyamatos kapcsolatban és kölcsönhatásban állnak a vállalat egészészével vagy legalábbis jelentős csoportjaival (pl. a könyvelés, titkárság stb. dolgozói);
 • A projektcsoportok tagjainak értékelésekor;
 • Amikor egy alkalmazott reális értékeléséhez külső emberek bevonása is szükséges (pl. egy külső szállító, akivel munkája során kapcsolatba lép);
 • Ha egy munkavállaló távolról dolgozik, így a vezetőnek szüksége van a munkafolyamatban részt vevő egyéb munkatársak, partnerek véleményére, akik közvetlen kapcsolatban állnak a munkavállalóval;
 • Amikor fontos a dolgozó saját értékelésének és a környezete róla alkotott értékelésének valamely szempont szerinti összehasonlítása;
 • Minden olyan egyéb esetben, amikor valamilyen visszajelzési rendszerre van szükség akár az alkalmazott, akár a vezetés akár egyéb szakértők, tanácsadók, kollégák részéről;
A 360 fokos visszajelzés teljes körű értékelési módszerével és rendszerével lehetőség nyílik a vállalati kollektíva belső
dinamikájának, morális állapotának felmérésére, csakúgy, mint az egyes alkalmazottak személyiségének, személyes kvalitásainak feltérképezésére, a vezetők és menedzserek vezetői készségeinek, sikerességének felmérésére, és a fejlődési szükségletek átlátására a megfelelő továbbképzési programok kialakításához.
Az ETWeb ’360 fokos visszajelzés’ modulja az értékelési folyamatok minden fázisát támogatja: az aktuális értékelésben
részt vevő véleményezők meghatározásától az eredmények automatikus elemzéséig és az elemzések alapján meghozandó további
döntések, fejlődési tervek meghatározásáig.
Az ETWeb Enterprise ’360 fokos visszajelzés’ rendszere a következő előnyös funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkezik:
 • Egyszerű, kényelmes, könnyen kezelhető felhasználói felület;
 • Az értékelések és visszajelzések teljes folyamatának ábrázolása;
 • 360, 270, 180 és 90 fokos visszajelzési rendszerek támogatása;
 • A vállalat bármely alkalmazotti csoportjának értékeléséhez szükséges beállítások, konfigurációk;
 • Automatikus üzenetek és értesítők szétküldés az értékelésben, véleményében részt vevők számára;
 • Az értékelési kérdőív kényelmes és egyszerű összeállítása;
 • A kérdőív könnyű elérhetősége és egyszerű kitöltése;
 • Áttekinthető és könnyen értelmezhető grafikus ábrák az értékelések eredményeiről;
 • A kérdőívek kitöltéséhez való mankók;
 • Az információk és adatok teljes védelme, a részt vevők anonimitásának biztosítása;
 • A rendszerbe beépített modul vagy különálló alkalmazás formájában történő megvalósítás;
 • Alacsony munkaráfordítással elérhető eredmények;
Az értékelés befejező lépéseivel együtt automatikus áttekintő kimutatást generál a rendszer, mely tartalmazza az elért
eredmények elemzését, a munkavállaló további szükséges fejlődésének vonalát, részletes eredményt minden egyes kérdéshez
valamint minden külön értékelő csoporthoz kapcsolódóan. A ’Dzsohari ablak’ nevű alkalmazásban pedig a munkavállaló saját
értékelésének és a mások által a munkavállalóról való vélemények összehasonlításának kiértékelése látható. A HR
menedzserek bármikor elvégezhetik az eredmények és adatok teljes körű, többoldalú elemzését és kiértékelését: az egyes
vállalati részlegeket átfogóan érintő kompetencia-hiányosságok feltéképezése és ezek alapján fejlődési tervek, oktatási
programok előírása;a negatív és pozitív tendenciák kimutatása, a vezetők és kulcspozícióban dolgozó alkalmazottak

gyengeségeinek és erősségeinek meghatározása; a belső szolgáltatások és működés hatékonyságának felmérése és a szükséges szerkezeti változások felfedése, megtervezése.

1. ábra: A kiértékelők kiválasztása a 360 fokos visszajelzésre

 

Ha további kérdése van, kattintson ide