A Slavneft Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság befejezte az Oracle Hyperion alapú IFRS-sel összevont konszolidált jelentések rendszerének optimalizálására irányuló projektet. A “Consyst Business Group”-pal közösen végrehajtott projekt lehetővé tette a vállalat számára, hogy jelentősen csökkentse az adatgyűjtési és jelentéskészítési időt.

A “Slavneft” felépítése magában foglalja a kutatási, gyártási, feldolgozási, logisztikai és szolgáltató vállalkozásokat. A vállalatcsoport egyik fő célja a költségek csökkentése és a műveletek hatékonyságának növelése. A pénzügyi irányítás optimalizálásának részeként úgy döntöttek, hogy az IFRS szerinti konszolidált jelentéskészítési rendszert átviszik az Oracle Hyperion Financial Management új verziójába.

Az Oracle Hyperion megoldás korábbi verzióinak egyikére épülő jelentéskészítő rendszer tíz éve működik a vállalatcsoportban, és az eladó ezt már nem támogatja. Rendszerfrissítés és optimalizálás szükséges.

A probléma megoldása érdekében bevonták Oroszország egyik legnagyobb tanácsadó csoportját, a “Consyst Business Group”-ot, amelynek szakemberei több mint 20 éves tapasztalattal rendelkeznek az Oracle Hyperion Planning és az Oracle Hyperion Pénzügyi Menedzsment alapú költségvetési és jelentési konszolidációs rendszerek létrehozásában, beleértve az olaj- és gázipari társaságokat is.

A projekt keretein belül végrehajtották a rendszer nagyszabású optimalizálását, új verzióraa való áttéréssel. Az elavult adatokat és a könyvtárak fel nem használt elemeit eltávolították a rendszer jelenlegi verziójából, a jelentési űrlapokat a meghatározott követelmények figyelembevételével frissítették, a számítási kódot az új verzió képességeinek megfelelően optimalizálták – mindez hozzájárult a rendszer sebességének jelentős növekedéséhez.

A rendszer felhasználói közé a “Slavneft” pénzügyi részlegeinek 30 szakembere tartozik. A projektet, amely magában foglalta a számviteli modell optimalizálását az Oracle Hyperion Pénzügyi Menedzsment alapján, illetve az új verzióra való áttérést és az ipari működés támogatását, négy hónapon belül valósították meg. Az új verzióval elérhetővé váltak az eladó rendszeres frissítései, a rendszer felületét frissítették.

Anton Fedorov, a “Slavneft Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság” gazdasági és pénzügyi főigazgató-helyettese: “A projekt bevezetésének eredményeként jelentősen optimalizálhattuk a vállalatcsoport egységeiből származó információk gyűjtésének és feldolgozásának folyamatát. Jelentősen csökkent az elvégzett munka összetettsége, és ennek eredményeként csökkent a konszolidált jelentés elkészítéséhez szükséges idő”.